Energisparing med SmartSave®

Optimalisering av industrielle pumper og vifter er vår kjernekompetanse.

SmartSave® dreier seg om å tenke annerledes og avdekke det fulle sparepotensialet til en pumpe eller vifte. Dette gjøres ved å finne en løsning hvor alle faktorer i et anlegg betraktes.

Spar energi, penger og miljøet

Med SmartSave® sørger vi for at pumpene og viftene dine bruker minst mulig energi, uten at det går utover anleggets ytelse. Hva man kan spare avhenger helt av applikasjonen, men i visse tilfeller helt opp mot 70%.

 

SmartSave® kombinerer pumpe-/vifteteknologi med automasjonsteknologi og legger det inn i en moderne Industri 4.0 arkitektur med skreddersydde algoritmer. Algoritmene håndterer mange sensorsignaler og ulike driftsmoduser, samt kalkulerer besparelsene i sanntid.

Alt visualiseres i et dashbord på din skjerm og en automatisk rapporteringsmodul gir deg full oversikt over besparelser på miljø, energi og kost.

smart_save_positiv

SmartSave® kan leveres i både nye anlegg og eksisterende

I en SmartSave® leveranse er det 3 hoveddeler:

  • Rådgivning – vi hjelper med å se på dine applikasjoner i ditt anlegg, foreslår løsning for optimal drift og kalkulerer sparepotensialet.

  • SmartSave Plattform – vi legger opp topologien, med behandling av signaler og visualisering på skjem. I SmartSave Plattform tar vi også inn 3’de parts løsninger.

  • SmartSave Styring – vi legger våre algoritmer inn i SmartSave Plattform, installerer eventuelt frekvensomformer, og sørger for optimal drift, med visualisering av besparelsene i sanntid og rapporteringsmodul.