Siden 2021 har våre kunder spart:

9 905 290 KWh

4 417 759 Kg Co2

Personverneklæring

1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Opt-E AS (heretter omtalt som «vi») og forklarer hvordan ditt personvern blir håndtert av oss.

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, vil bestå av ditt samtykke eller fordi det er lovpålagt. 

2. Om personopplysninger, samtykke og informasjonskapsler
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Valgfri deling av opplysninger

Enkelte opplysninger lagrer vi kun dersom du gir oss et aktivt samtykke til å samle dette inn. Dersom vi bruker slike tjenester så spør vi deg om samtykke til dette på nettsiden vår, og vi samler kun inn opplysningene dersom du gir oss samtykke. Dersom du ikke tar stilling til spørsmålet samler vi heller ikke inn opplysningene. Dette gjelder for eksempel opplysninger fra et kontaktskjema du velger å fylle ut.

3. Deling av opplysninger

Vi deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre opplevelse. Her er de viktigste eksemplene:           

a) Vi deler opplysninger med følgende tredjeparter

  • Google Analytics
    • Opplysninger om bruksmønster på nettsiden (blant annet hvilke sider som er besøkt og når) deles med Google som knyttes til deg som bruker på en delvis anonymisert måte. Vi vil ikke kunne knytte dette til deg personlig, men vi kan bruke informasjonen til å se generelt bruksmønster på nettsiden vår, og for å kunne sende deg skreddersydd reklame.
  • Kontaktskjemaer
    • Dersom du benytter deg av en av våre kontaktskjemaer, vil skjemaet bli sendt som E-post til oss, og bli lagret på vår E-postserver. En kopi av E-posten kan også bli lagret i en database i tillegg, for å sikre at vi har mottatt din melding dersom E-posten ikke skulle komme frem.

b) Ved mistanke om lovbrudd

vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

4.  Sletting av personopplysninger

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold, ved å sende oss en E-post.

5. Sikring av personopplysninger

Vi tar vare på ditt personvern og har kontroll på dette, slik at ikke noe blir sendt videre til andre instanser.

6. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. 

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Ved større endringer vil vi informere om dette.

8. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

9. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring ta kontakt med post@opt-e.no