Innovativ og effektiv maskinoptimalisering

Hvorfor har industrien over årene ikke sett på mulighetene til å spare energi brukt på pumper og vifter? Kanskje er det lite oppmerksomhet rundt maskinoptimalisering eller mangel på et produkt som løser problemet effektivt.

Vi i Opt-E har utviklet en teknologi (SmartSave) som optimaliserer industrielle pumper og vifter på maskinparken din. Med vår AI-teknologi kalt SmartSave er optimaliseringen et anlegg kan få svært høy. Du kan spare millioner av kWh per år!

Miljøsparing

Miljøet er viktigere enn noensinne. SmartSave bidrar til å nå Norges nye klimamål om reduksjon av klimagasser med 50-55% frem mot 2030.

Pengesparing

Tenk om du kunne spart inntil 30-70% av utgiftene som går med til å drifte anlegget ditt. Dette kan SmartSave teknologien hjelpe deg med.

Energisparing

Pumpe- og vifte installasjoner bruker ofte unødvendig mye energi. Med AI teknologien til SmartSave, så gjør vi at energisparingen når nye høyder.

Slik går vi frem: 3 enkle steg

Befaring

SmartSave starter med en screening og befaring av anlegget ditt. Dette skjer uten kostnader for deg, og uten at du må involvere deg i prosessen. I løpet av denne fasen finner vi frem til de pumpeapplikasjonene som det vil være verdt å gjøre forstudier på.

vector-mennesker-graf-tavle
vector-mann-jobb-graf-statistikk

Forstudier

Neste steg er forstudier av de aktuelle applikasjonene. Disse utfører vi raskt, effektivt og til lave kostnader. Her beregner vi optimalisert pumpeenergi og legger en plan for hvordan dette best kan realiseres. Deretter gjør vi en investeringsanalyse av prosjektet, og utarbeider en rapport som blir et solid grunnlag for dine investeringsbeslutninger. Du behøver knapt å involvere deg før rapporten fra oss ligger på bordet.

vector-mann-jobb-graf-statistikk

Implementering av løsning

Siste steg er implementeringen av den foreslåtte løsningen, som utføres i et nært og tett samarbeid med dere. Så snart dette er gjennomført, kan du raskt og enkelt realisere de økonomiske og miljømessige gevinstene. Med Smartsave har du nå en fremtidsrettet, miljøvennlig og energibesparende maskinløsning, – med ytterligere teknologiske muligheter.

vector-mennekser-ark-graf-statistikk

Ny teknologi kan ofte virke skremmende ved første øyekast. Men når du senere får se hvilken markant forbedring denne har på resultatet, ønsker vi sjelden å snu oss tilbake. Akkurat dette vil du oppleve med Opt-E og SmartSave.